Aktualitātes

Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči Inovāciju pārneses projekts “Vadības apmācības sistēmas izveide viesmīlības sektora kapaciatātes celšanai”

2012.gada oktobra mēnesī uzsākta Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči Inovāciju pārneses programmas līdzfinansētā projekta „Vadības apmācības sistēmas izveide viesmīlības sektora kapacitātes celšanai” ieviešana. Projekta vadošais partneris ir SIA „Viesnīcu un restorānu mācību centrs”, bet partneri - Spānijas, Itālijas, Turcijas, Slovākijas un Latvijas institūcijas, kuru darbības joma ir viesmīlības sektora attīstība un izglītības kvalitātes nodrošināšana viesmīlības jomā valstī.

Saskaņā ar ES veikto pētījumu mazo un mikro uzņēmumu vadītājiem trūkst zināšanu un pieredzes komercdarbības organizēšanā, finanšu vadībā, darbinieku apmācībā, kā arī mentoringa veikšanā, tādēļ projektā plānots izveidot uzņēmumu vadības dokumentu veidlapas darba organizēšanai un personāla vadības atbalstam, lai samazinātu globālās ekonomiskās krīzes radīto ietekmi un uzlabotu personāla produktivitāti un konkurētspēju pasaules tirgū. Projekta ietvaros arī tiks izveidota e-apmācību vide ar mācību materiāliem esošiem un potenciāliem viesmīlības sektora uzņēmumu vadītājiem, darbiniekiem, kā arī arodizglītības iestāžu speciālistiem, jo Eiropas Komisija norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš izglītošanās iespējām darba vietās un darba laikā – abi faktori ir mūžizglītības nozīmīgas šķautnes.

Projekta galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai ir:

  1. Uzlabot mazo un vidējo un mikro viesmīlības uzņēmumu vadītāju zināšanas par uzņēmējdarbības vadības procesiem, nodrošinot ar kvalitatīviem materiāliem e-apmācību vidē.
  2. Nodrošināt apmācību vides pieejamību visa vecuma, dzimuma un nacionalitātes cilvēkiem dažādos projekta reģionos, lai veicinātu iekļaušanos un uzlabotu mobilitāti darba tirgū.
  3. Izstrādāt lekcijas un metodiskos materiālus viesmīlības jomā esošiem un potenciāliem mikro uzņēmumu vadītājiem, lai jauno speciālistu zināšanas atbilstu darba tirgus prasībām.
  4. Veicināt mazo un mikro viesmīlības (ēdināšanas) uzņēmumu izaugsmi, paaugstināt produktivitāti un uzlabot pakalpojumu kvalitāti, organizējot e-konsultācijas izveidotajā projekta portālā, kā arī nodrošināt uzņēmumus ar dokumentu veidlapām, ko iespējams izmantot uzņēmuma organizēšanas un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.


Projekta rezultātā tiks izstrādāti tādi produkti
, kā pētījums par viesmīlības uzņēmumiem (par ēdināšanas uzņēmumu darbības un vadības problēmām), e-apmācību platforma, kur tiks izvietota apmācību programma, lekcijas, vadības rokasgrāmata, testi apgūto zināšanu novērtēšanai, uzņēmumu vadības dokumentu veidlapas. Produktu testēšanu organizēs piecās projekta partnervalstīs.

Projekts tiek līdzfinansēts no Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas.

Granta Līguma Nr. 2012-1-LV1-LEO05-03489.

 

 

Izglītojies izmantojot ES finansējumu!
VRMC programmu apguve NVA

 

Viesnīcu, restorānu un saistīto nozaru profesionālo iemaņu pilnveides apmācību programma