Darba devējs, izprotot savus darbiniekus un pievēršot uzmanību izglītībai,
var cerēt uz lielākām pārmaiņām gan savā uzņēmumā, gan nozarē kopumā. (Matley H., 2002)

 

VIESNĪCU UN RESTORĀNU MĀCĪBU CENTRS (VRMC) ir akreditēta pieaugušo izglītības iestāde, darbojas kopš 2002. gada, piedāvājot profesionālās pilnveides programmas, seminārus, praktiskās apmācības un konsultācijas viesmīlības, tūrisma, ēdināšanas, pārtikas pārstrādes ar tām saistītajās jomās. Mūsu veikums: apmācīto uzņēmumu, dalībnieku skaits, realizētie ES un starptautiskie projekti, nozares pārstāvju atsauksmes runā mūsu vietā.