Darbības virzieni

VIESNĪCU UN RESTORĀNU MĀCĪBU CENTRS

VRMC ir valsts akreditēta, privāta izglītības iestāde, kas realizē profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas, sniedz konsultācijas jaunu viesmīlības uzņēmumu atvēršanā, iestrādā ēdienkartes restorānos, veic personāla apmācību uzņēmumos pēc individuāli izstrādātām apmācību programmām.

AKREDITĒTĀS PROGRAMMAS

  • Viesnīcu darba organizācija un vadība (300 st.)
  • Ēdināšanas darba organizācija un vadība ( 300 st.)
  • Tālākizglītības programmu pavāra kvalifikācijas iegūšanai (600 stundas)
  • Pārtikas likumdošana (160 st.)
  • Ēdināšanas darba organizācija skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs ( 160 st. )

Palīdzība jaunu uzņēmumu atvēršanā:

Viesnīcu un restorānu mācību centrs sniedz konsultācijas restorānu un kafejnīcu pirms atvēršanas posmā : iestrādā ēdienkartes, apmāca viesmīļus, bārmeņus, istabenes, konsultē iekārtu, aprīkojuma, trauku un c. inventāra iegādē.

PIEREDZE ES STRUKTŪRFONDU PROJEKTU IZSTRĀDĒ, REALIZĀCIJĀ

Viesnīcu un restorānu mācību centrs 2006/ 2007 gadā realizējis vai bijis sadarbības partneris vairākos ES Struktūrfondu projektos . Projektu ietvaros tika izstrādātas un realizētas apmācību programmas darbinieku kvalifikācijas celšanai viesnīcās un restorānos.

Gads Projekta nosaukums Programma Pienākumi projektā
2006-2007 Profesionālās pilnveides programmas, rokasgrāmatas izstrāde Rīgas skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu pavāriem ESF/ VIAA Projekta pieteicējs
2005-2006 Darbinieku kvalifikācijas celšana SIA Pajumte EA ESF/ LIAA Partners, apmācību nodrošinātājs
2006-2007 Angļu valodas profesionālās leksikas apguve tūrisma nozarē- izstrāde un īstenošana tālākizglītības programmās tūrisma speciālistiem ESF/ VIAA Partners, apmācību nodrošinātājs
2006-2007 Profesionālas pilnveides programmu izstrāde un īstenošana viesmīlības nozares sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbiniekiem Rēzeknē ESF/ VIAA Apmācību vadītājs, projekta partneris
2006-2007 Smiltenes tehnikuma pakalpojumu sfēras pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas īstenošana ESF/ VIAA Partners, apmācību nodrošinātājs
2009-2010 Profesionālā apmācība ar kuponu sistēmu dīkstāves darbiniekiem ESF/ NVA Apmācību nodrošinātājs
2009 SIA „Bezdelīgas – 1” strādājošo apmācība uzņēmuma konkurētspējas palielināšanai” ESF/ LIAA Apmācību vadītājs

Arī šobrīd uzņēmējiem ir pieejami ES struktūrfondu līdzekļi darbinieku apmācībām un Viesnīcu un restorānu mācību centrs piedāvā izstrādāt un apmācīt uzņēmumu personālu izmantojot Eiropas Savienības finansējumu periodam no 2007 līdz 2013 gadam.

KONSULTĀCIJAS STARPTAUTISKO PROJEKTU IZSTRĀDĒ

Kopš 2003. gada Viesnīcu un restorānu mācību centrs realizējis virkni ES un starptautisko projektu:

Gads Projekta nosaukums
2004-2005 Leonardo de Vinci pilotprojekts “Resto-Cooking-Premit”, (www.eucookingdl.com)
2004 Leonardo da Vinci mobilitātes projekts „Pedagogu pieredzes apmaiņa Francijā, Greta du Lot”
2004-2005 Bareitas rūpniecības un tirdzniecības komeras projekta „Vācu uzņēmēju jaunu tirgu Latvijā un Lietuvā apguves veicināšana”
2005 Leonardo da Vinci mobilitātes projekts ” Pedagogu pieredzes apmaiņa Lielbritānijā”
2006- 2007 Leonardo de Vinci pilotprojekts „From farm to fork food safety specialist training program”
2006 Leonardo da Vinci mobilitātes projekts ” Viesmīlības nozares mentoru profesionālās angļu valodas pilnveide Lielbritānijā „
2006 ES Kultūras apmaiņas projekts Usak , Turkey.
2007 Leonardo da Vinci mobilitātes projekts „Viesmīlības nozares pedagogu profesionālās angļu valodas pilnveide Lielbritānijā”
2008 Leonardo da Vinci mobilitātes projekts „Mūžizglītības speciālistu pieredzes apmaiņa Spānijā”
2010 Leonardo da Vinci mobilitātes projekts „Improvement of professional English for trainers of public catering “

Katru gadu uzņēmējiem Latvijā ir pieejamas dažādas Eiropas Savienības programmas , kuru ietvaros vadībai un personālam iespējams stažēties ārzemēs, piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos un semināros, nosūtīt darbiniekus praksē uz uzņēmumiem ārzemēs. Viesnīcu un restorānu mācību centrs konsultē un izstrādā projektu pieteikumus ES programmās.

 

TEHNOLOĢISKO PROJEKTU IZSTRĀDE

Viesnīcu un restorānu mācību centrs izstrādā ražošanas virtuvju tehnoloģiskos projektus restorāniem, kafejnīcām, bāriem. Tehnoloģisko projektu izstrāde konkrētajam uzņēmumam pamatojas uz

  • ražošanas un apkalpošanas tehnoloģijām;
  • sanitāri higiēniskajām prasībām un kritisko kontroles punktu prasībām;
  • uzņēmuma ražošanas programmu un sortimenta minimumu;
  • likumdošanas prasībām, pasūtītāja vēlmēm un iespējām.

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

Starptautiskās sadarbības aktivitātes galvenokārt vērstas uz ES valstīm. VRMC ir stabili sadarbības partneri vairākās ES valstīs : Francijā, Vācijā, Austrijā, Spānijā, Itālijā, Lielbritānijā. Kā arī partneri Salvadorā, Turcijā . Viesnīcu un restorānu mācību centrs ir starptautiskās sertifikācijas biedrības, kas nodrošina pavāru sertifikāciju vairākās ES un Dienvidamerikas valstīs „INTERNATIONAL FOUNDATION FOR PROFESSIONAL HOTEL AND CATERING CERTIFICATION” biedrs.