Mācībspēki

 

Aizpurietis Agris

Aleksejevs Lauris

Auce Anda

Baltacs Jānis

Beraitis Imants

Bērziņa Kristīna

Bērziņš Guntis

Blija Aija

Brūvere Livija

Cēsniece Linda

Cihanoviča Jolanta

Ciproviča Inga

Cros Eric

Daniel Jahn

Daudziņa Zane

Degle Nellija

Doniņa Agita

Dreibants Ēriks

Dzondzua Mihails

Erhards Heinrih

Fleur Johnson

Garsija Havjiers

Gavars Andrejs

Grabovskis Juris

Graiskste Santa

Grandāne Valentīna

Gražulis Valters

Halmagyi Antra

Hamish Taylor

Helina Tuvike

Iriste Sandra

Indāns Valters

Jansons Kaspars

John Nocita, Sabrina Mancin, Umberto Lupica

Kaire Maija

Kalkis Jānis

Kalniņš - Bergs Dmitrijs

Kirila Kitija

Kļaviņa Inga

Kleismite Agita

Kozele Ilze

Kozule Valda

Krastiņa Agita

Krūmiņa - Zemture Gita

Kunkulberga Daiga

Lagzdiņš Dzintars

Lazdiņš Einārs

Levicka Dagmāra

Līce Dzintra

Liniņa Māra

Ļebedevs Vitālijs

Marčenkova Tatjana

Marko Mànnimets

Matisa Aina

Melngaile Aija

Millere Ingrīda

Miskarova Guna

Muižniece - Brasava Sandra

Nebojs Normunds

Oliņa Zanda

Pakere Zanda

Pilsētnieks Mārtiņš

Platace Margarita

Popovs Aleksandrs

Poseika Laine

Rezgale Anda

Riekstiņa - Doļģe Rita

Rītiņš Oļegs

Reinfelde Daina

Rendy Boden

Romanovs Aleksejs

Semjonovs Juris

Sonio Di Maulo

Strautmane Aija

Trubiņa Elita

Upītis Geistards

Veismane Daiga

Zepa Ilga