Pētījumi un zinātniskās publikācijas

 

"Ieguldījumu nepieciešamības izvērtējums viesmīlības nozares cilvēkkapitālā" , Eiropas Sociālā fonda finansētā aktivitāte 
"Atbalsts darba tirgus pētījumu veikšanai"

"Pētījums par personāla kvalifikāciju skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu ēdināšanas uzņēmumos" , Eiropas Sociālā fonda finansētā aktivitāte